Podrobné informace

O kursu

 • Intenzivní mistrovské kurzy pod vedením Waltera Van Hauweho, světově proslulého flétnisty, pedagoga Sweelinckovy konzervatoře v Amsterdamu a autora publikace Technika hry na zobcovou flétnu
 • Kurz bude probíhat formou masterclass – lektor bude pracovat s několika předem vybranými studenty na úrovni vyšších ročníků konzervatoře, hlavní pozornost bude věnována interpretaci skladeb různých stylových období.
 • Součástí akce budou i přednášky a skupinová cvičení.
Pořadatel
 Pro koho
 • pedagogy konzervatoří a ZUŠ
 • pokročilé studenty konzervatoří
 • poloprofesionální a profesionální hudebníky
 Plánovaná témata
 • Jacob Van Eyck
 • Středověké tance
 • Rozdíly mezi barokními styly v evropských hudebních centrech (Itálie, Něměcko, Francie, Anglie)
 • Současná hudba pro zobcovou flétnu

 

Organizace

Ubytování
Strava
 • Stravování (obědy a večeře 28.- 30.9.) máme objednáno v restauraci U Huberta, která se nachází poblíž školy
 • Účastníci semináře mají možnost výběru z několika jídel. Jídelníček ke stažení od ZDE. Výběr jídel laskavě zašlete do 15. září emailem jako přílohu na adresu konecna.lssh@email.cz
 • Stravu lze objednávat pouze jako celek.
 • Z technických důvodů nelze slíbit možnost změny vybraného jídla.
 • Společné snídaně nezajišťujeme, účastníci mohou využít kuchyňku a jídelnu v ubytovně.
Plánovaný program celé akce
Přihlašování
 • ZDE
 • Přibližně dva týdny před zahájením kursu obdržíte e-mailem upřesnění harmonogramu akce a pokyny pro příjezd.

 

účastnické poplatky
aktivní kursovné (modelový žák) 1 600 Kč
pasivní kursovné (učitélé, studenti) 2000 Kč
ubytování (2 noci) 700 Kč
strava (2 obědy + 2 večeře) 400 Kč

 

stornopoplatky
před 1.9. 2018 500 Kč
1.9.- 10.9. 2018 600 Kč
10.9. – 20.9. 2018 900 Kč
 po 20.9.2018 1600/2000 Kč

 

Bankovní spojení: 4763292329/0800

Název účtu: Spolek Letní škola staré hudby

Variabilní symbol: prvních šest číslic Vašeho rodného čísla

 • Do 10 dnů po potvrzení přihlášky zaplaťte laskavě nevratnou zálohu 500 Kč. Tímto krokem máte své místo rezervované.
 • Zbytek částky zaplaťte laskavě do 31.8.2018
 • Potřebujete-li vystavit fakturu pro zaměstnavatele resp. školu, vyznačte laskavě nezbytné údaje do přihlášky.
 • Vystavenou fakturu zašleme přímo na adresu organizace, která bude kursovné platit, a kopii na emailovou adresu účastníka uvedenou v přihlášce.

V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na Jana Kvapila nebo Jitku Konečnou.

Těšíme se na Vás!