Podrobné informace 2022

 

 • Oba nácvikové dny budeme zkoušet ve 4 devadesátiminutových nebo více kratších blocích.
 • V ideálním případě bude orchestr šedesátičlenný, plánujeme cca 50 dětských hráčů a 10 dospělých posil (zejména z řad přihlášených učitelů).
 • Učitelé, kteří nebudou patřit mezi hrající posily, se zkoušek zúčastní jako asistenti svých žáků nebo jako posluchači.
 • Zkoušky povede B. Spanhove.
 • Akce je určena především zdatným žákům ZUŠ z celé ČR ve věku přibližně 12-16 let, v doprovodu učitelů.
 • Věkový limit je orientační, jde o to, aby děti zvládly uvedený program.
 • Věnujte prosím pozornost výběru přihlašovaných dětí – měly by umět bezpečně hrát na sopránovou a altovou flétnu s tím, že hráčí na tenorové či basové nástroje budou velmi vítáni, ale především by měly mít zkušenosti se hrou ve flétnovém ansámblu!
 • Je třeba, aby hráč byl schopen psychicky i fyzicky zvládnout mnohahodinové zkoušení, jinak se vystavujeme nebezpečí, že celá akce zkolabuje z důvodu nezvládnutelné organizace.
 • Samotné skladby nejsou příliš těžké, noty přihlášení dostanou předem – viz Organizační pokyny níže.
 • Předpokládáme, že děti přijedou na kurs v doprovodu svých učitelů, kteří se o ně postarají – nazajišťujeme hlídání nezletilých.

 

Studované skladby 

 • P. Phalesius: Suite in g minor, arr. B. Spanhove
 • G. P. Telemann: Die Kleine KammermusikPartita 2 in F dur
 • P. Campo: The foggy dew
 • G. Miller: Moonlight serenade (arr. FRQ)
 • Hava Nagila (arr. R. M. Terada)
 • F. Geysen: Groot Kwartetboek (3 skladby)
 • Anonym: Der Mond ist aufgegangen (chorál)

 

Ubytování

Strava

 • Stravování (večeře 5.-7.5, obědy 6. a 7.5.) máme objednáno v restauraci Radegastovna U Fleka
 • Oběd 8.5. bude v restauraci, která je blíže místu konání závěrečného koncertu.
 • Účastníci semináře mají možnost výběru z několika jídel. Jídelníček ke stažení zde. Výběr jídel laskavě zašlete do 13.4. emailem jako přílohu na adresu kvapil@mybox.cz.
 • Stravu lze objednávat pouze jako celek, mělo by být možné operativně přikupovat jednotlivá jídla, nicméně zaručit tuto možnost nemůžeme.
 • Z technických důvodů nelze slíbit možnost změny vybraného jídla.
 • Společné snídaně nezajišťujeme, účastníci mohou využít kuchyňku a jídelnu v ubytovně.

Vzdálenosti (pěšky)

ZUŠ Iši Krejčího – Ubytovna Marie 1,3 km
ZUŠ Iši Krejčího – Restaurace Radegastovna u Fleka 470 m
Restaurace Radegastovna U Fleka – Ubytovna Marie 1,2 km

 

Plánovaný program celé akce

zde

Organizační pokyny (přihlašování, platba ad.)

 • Akce je naplněna
 • Přibližně dva týdny před zahájením kursu obdržíte e-mailem upřesnění harmonogramu akce a pokyny pro příjezd.
 • V případě, že je Vám méně než 18 let a chystáte se přijet na kurs bez doprovodu vlastního rodiče, nechte si laskavě podepsat jedním z rodičů prohlášení – ke stažení zde, Toto prohlášení zašlete nejpozději 13.4. společně s výběrem jídel jako přílohu na adresu kvapil@mybox.cz.
 • Předpokládáme, že za nezletilé žáky bude s organizátory komunikovat jejich učitel.

   

 • na akci budou platit hygienické směrnice aktuální v době jejího konání

 

 • Kurs je určen pokročilým hráčům dětského věku, máte-li pochybnosti o tom, zda je pro Vás akce vhodná, kontaktujte laskavě organizátory.
 • Po uzávěrce přihlášek rozdělíme hlasy jednotlivým přihlášeným, party Vám včas doručíme.
 • Přibližně dva týdny před zahájením kursu obdržíte e-mailem upřesnění harmonogramu akce a pokyny pro příjezd.

 

účastnické poplatky
aktivní kursovné (žák/hrající učitel) 2000 Kč
pasivní kursovné (učitel) 1000 Kč
pasivní kursovné (doprovod – např. rodič dítěte) 400 Kč
ubytování (3 noci) 1400 Kč
strava (3 obědy + 3 večeře) 980 Kč

 

stornopoplatky
před 31.3. 2022 300 Kč
1.4.- 25.4. 2022 600 Kč
26.4. – 4.5. 2022 900 Kč
od 5.5.2022 1600 Kč

 

Bankovní spojení: 4763292329/0800

Název účtu: Spolek Letní škola staré hudby

Variabilní symbol: prvních šest číslic Vašeho rodného čísla

 • Celý poplatek uhraďte laskavě v průběhu března, nejpozději do 31.3.2022
 • Potřebujete-li vystavit fakturu pro zaměstnavatele resp. školu, která hradí kursovné dětem, vyznačte laskavě nezbytné údaje do přihlášky.
 • Fakturace proběhne během března 2022.
 • Zaplacením účastnického poplatku souhlasíte s pořizováním a případným zveřejněním fotografií a audiovizuálních záznamů zkoušek a koncertu.

 

V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na Jana Kvapila nebo Jitku Konečnou.

Těšíme se na Vás!