Podrobné informace – Flauti dolci XXL

 • Oba nácvikové dny budeme zkoušet ve 4 devadesátiminutových nebo více kratších blocích.
 • Některé zkoušky budou společné pro všechny hráče, jiné dělené přibližně na poloviny.
 • V ideálním případě bude orchestr padesátičlenný, plánujeme cca 40 dětských hráčů a 10 dospělých posil (zejména z řad přihlášených učitelů).
 • Chceme, aby v orchestru hrály především děti.
 • Učitelé, kteří nebudou patřit mezi hrající posily, se dělených zkoušek zúčastní jako asistenti svých žáků, ostatních (dobrovolně) jako posluchači.
 • Většinu společných zkoušek povede A. Davis, dělené zkoušky J. Kvapil a J. Konečná.

 

 • Akce je určena především zdatným žákům ZUŠ z celé ČR ve věku 12-15 let v doprovodu učitelů.
 • Věnujte prosím pozornost výběru přihlašovaných dětí – měly by umět bezpečně hrát na sopránovou a altovou flétnu s tím, že hráčí na tenorové či basové nástroje budou velmi vítáni, ale především by měly mít zkušenosti se hrou ve flétnovém ansámblu!
 • Je třeba, aby hráč byl schopen psychicky i fyzicky zvládnout mnohahodinové zkoušení, jinak se vystavujeme nebezpečí, že celá akce zkolabuje z důvodu nezvládnutelné organizace.
 • Samotné skladby nejsou příliš těžké, noty přihlášení dostanou předem – viz Organizační pokyny níže.
 • Předpokládáme, že děti přijedou na kurs v doprovodu svých učitelů, kteří se o ně postarají – nazajišťujeme hlídání nezletilých.

Studované skladby

 • A. Davis: Merely Players
 • A. Davis: A Curious Suite
 • H.L. Hassler: 2 intrády
 • an. (14. st): O virgo splendens
 • an. (13. st): Beata viscera

Merely Players (Pouze herci) je horká novinka – Alan Davis ji zkomponoval a poprvé provedl s dětským ansámblem v lednu 2017. Skladba je inspirována Shakespearovou komedií Jak se vám líbí,  jednotlivé části jsou nazvány citacemi ze 7. scény 2. jednání.

A Curious Suite (Podivuhodná suita) zpracovává situace z Alenky v říši divů Lewise Carola. Bližší informace o této i dalších skladbách A. Davise naleznete ve vynikající diplomové práci Radky Rozkovcové (odkaz pro stažení zde).

Ubytování

Strava

 • Stravování (obědy a večeře 16.-18.11) máme objednáno v restauraci U Fleka.
 • Oběd 19.11. bude v restauraci U Huberta, která je blíže místu konání závěrečného koncertu.
 • Účastníci semináře mají možnost výběru z několika jídel. Jídelníček je 2017 ke stažení : FLAUTI DOLCI XXL jidelnicek. Výběr jídel laskavě zašlete do 15. října emailem jako přílohu na adresu kvapil@mybox.cz.
 • Stravu lze objednávat pouze jako celek, mělo by být možné operativně přikupovat jednotlivá jídla, nicméně zaručit tuto možnost nemůžeme.
 • Z technických důvodů nelze slíbit možnost změny vybraného jídla.
 • Společné snídaně nezajišťujeme, účastníci mohou využít kuchyňku a jídelnu v ubytovně.

Vzdálenosti (pěšky)

ZUŠ Iši Krejčího – Ubytovna Marie 1,3 km
ZUŠ Iši Krejčího – Restaurace u Fleka 470 m
Restaurace U Fleka – Ubytovna Marie 1,2 km

Plánovaný program celé akce

Organizační pokyny (přihlašování, platba ad.)

 • Akceje naplněna, jsme schopni registrovat omezený počet náhradníků, kterým bychom dali vědět v případě, že se uvolní místo.
 • Pasivní účast je možná, nicméně nyní nedokážeme garantovat ubytovací kapacitu, v případě zájmu se laskavě ozvěte.
 • V případě, že je Vám méně než 18 let a chystáte se přijet na kurs bez doprovodu vlastního rodiče, nechte si laskavě podepsat jedním z rodičů prohlášení – ke stažení zde. Toto prohlášení zašlete nejpozději v polovině října společně s výběrem jídel jako přílohu na adresu kvapil@mybox.cz.
 • Předpokládáme, že za nezletilé žáky bude s organizátory komunikovat jejich učitel.
 • Elektronickou přihlášku umožňující registraci náhradníků naleznete zde (systém Vaši přihlášku automaticky potvrdí).

 

 • Kurs je určen pokročilým hráčům dětského věku, máte-li pochybnosti o tom, zda je pro Vás akce vhodná, kontaktujte laskavě organizátory.
 • Po uzávěrce přihlášek rozdělíme hlasy jednotlivým přihlášeným, party Vám doručíme koncem září 2017.
 • Věříme, že se všichni účastníci přidělené party bezpečně naučí předem :-)
 • Přibližně dva týdny před zahájením kursu obdržíte e-mailem upřesnění harmonogramu akce a pokyny pro příjezd.

 

účastnické poplatky
aktivní kursovné (žák/hrající učitel) 1 600 Kč
pasivní kursovné (učitel) 800 Kč
pasivní kursovné (doprovod – např. rodič dítěte) 300 Kč
ubytování (3 noci) 1 000 Kč
strava (3 obědy + 3 večeře) 600 Kč

 

stornopoplatky
před 1.9. 2017 300 Kč
1.9.- 15.10. 2017 600 Kč
16.10. – 15.11. 2017 900 Kč
 po 16.11.2017 1600 Kč

 

Bankovní spojení: 4763292329/0800

Název účtu: Spolek Letní škola staré hudby

Variabilní symbol: prvních šest číslic Vašeho rodného čísla

 • Do 10 dnů po potvrzení přihlášky zaplaťte laskavě nevratnou zálohu 300 Kč. Tímto krokem máte své místo rezervované.
 • Zbytek částky zaplaťte laskavě do 20.9.2017
 • Potřebujete-li vystavit fakturu pro zaměstnavatele resp. školu, která hradí kursovné dětem, vyznačte laskavě nezbytné údaje do přihlášky.
 • Vystavenou fakturu zašleme přímo na adresu organizace, která bude kursovné platit, a kopii na emailovou adresu účastníka uvedenou v přihlášce.

V případě jakýchkoli dotazů se laskavě obraťte na Jana Kvapila nebo Jitku Konečnou.

Těšíme se na Vás!