Třída pokročilých flétnových ansámblů

Lektor: Tom Beets

Asistence a tlumočení: Jitka Konečná

Třída je určena sehraným pokročilým ansámblům zobcových fléten (tria, kvarteta, kvinteta apod.)

 • Výuka bude probíhat formou master-class (otevřené hodiny, kdy má jeden ansámbl lekci a ostatní sledují).
 • Při maximálním naplnění třídy bude mít každý přihlášený soubor nárok alespoň na dvě samostatné čtyřicetiminutové lekce, nebude-li třída naplněna, mohou být případně hodiny prodlouženy.
 • Volba repertoáru je na vašem uvážení, moderní skladby budou vítány!
 • Do přihlášky uveďte laskavě skladby, na nichž chcete pracovat
 • Na kurs nezapomeňte přivézt partitury navíc pro lektora a ostatní účastníky třídy (cca 5 kopií od každé studované skladby).
 • Každý den bude věnován určitý čas nácviku společných skladeb pro velký ansámbl, lektor bude vybírat z následujících kompozic:
  • Glen Shannon: Suspicion (2012): 7 hlasů: Sn S A T B Cbas Kontrabas
  • Steve Marshall, 1. věta ze Symphony I (2008): 11 hlasů: Sn S S A A T T B B Cbas Kontrabas
  • H. Schein, Suite V z Banchetto Musicale: 5 hlasů v oktávovém zdvojení: S T A B T Cbas T Cbas B Kontrabas
 • Party pro společné skladby budou k dispozici na místě.
 • Je bezpodmínečně nutné, abyste v přihlášce vyplnili, jaké flétny můžete přivézt s sebou, případně na jaké dokážete hrát, budou-li Vám zapůjčeny – obzvláště potřebné jsou hluboké nástroje.
 • Po uzávěrce přihlášek rozdělíme hlasy jednotlivým hráčům, v případě potřeby zašleme náročnější party předem ke studiu.
 • Součástí výuky mohou být v případě zájmu též kratší přednášky věnované například repertoáru nebo ansámblové technice.