Mistrovská třída: Telemann – 12 fantazií pro sólovou flétnu

Lektor: Joris van Goethem

Asistence a tlumočení: Anna Mikolajková

Třída je určena nejpokročilejším hráčům (absolventům či studentům závěrečných ročníků konzervatoře nebo profesionálním zobcovým flétnistům).

  • Výuka bude probíhat formou master-class (otevřené hodiny, kdy má jeden hráč individuální lekci a ostatní sledují).
  • Při maximálním naplnění třídy bude mít každý účastník nárok alespoň na jednu třicetiminutovou individuální lekci.
  • Tématem kursu bude 12 Telemannových fantazií pro sólovou flétnu.
  • Omezení repertoáru na tyto známé skladby umožní výrazně detailnější intenzivní práci s hudebním materiálem než bývá obvykle na kursech zvykem.
  • Lektor předpokládá, že všichni budou mít k dispozici noty a budou dané skladby znát. V průběhu vyučování bude pozornost věnována (skoro) celé sbírce, přičemž každý účastník vyznačí do přihlášky, které z fantazií může aktivně hrát.
  • Součástí programu bude přednáška, případně i společné technické hodiny související s daným tématem.
  • Noty Telemannových fantazií lze stáhnout například zde: