Flétnový orchestr

Lektor: Paul Van Loey

Asistence a tlumočení: Renata Šňupíková

Třída je určena středně pokročilým hráčům, například studentům, amatérským flétnistům, učitelům, nejpokročilejším žákům ZUŠ, prostě každému, kdo má chuť zahrát si ve velkém souboru zobcových fléten („flétnovém orchestru“).

 • Hlavní náplní kursu bude společné hraní – nácvik ansámblových skladeb, z nichž některé (nebo všechny) budou provedeny na závěrečném koncertě.
 • Na základě přihlášek lektor zvolí vhodný repertoár, s největší pravděpodobností půjde o výběr z níže uvedených skladeb:
  • J. Dowland / A. Melville: Lachrimae Tango
  • P. R. Buttall: The Lone Ar-ranger
  • G. Gabrieli: Canzone
  • L. Hilling: Midsummer Meadow Suite
 • Součástí výuky budou též krátké přednášky nebo společná technická cvičení, jejichž potřebnost vyplyne ze situace (např. bloky týkající se intonace apod.)
 • Je bezpodmínečně nutné, abyste v přihlášce vyplnili, jaké flétny můžete přivézt s sebou, případně na jaké dokážete hrát, budou-li Vám zapůjčeny – obzvláště potřebné jsou hluboké nástroje.
 • Party pro společné skladby budou k dispozici na místě.
 • Po uzávěrce přihlášek rozdělíme hlasy jednotlivým hráčům, v případě potřeby zašleme náročnější party předem ke studiu.